Keramsitbetong teknik

Husen från EXPOHUS är byggda i skandinavisk teknik – varma väggar av expanderad lera – lättklinker från.

Snabbt färdigställande (ca 3 månader) – genom keramiska helväggselement i prefabricerad expanderad lera. PRAEFA en dansk koncern med fabriker i Tyskland, Danmark och Polen som producerar helväggsväggar i expanderad lera – lättklinker med mer än 40 år på den europeiska marknaden. Garantitiden för väggarna i PRAEFA teknik är 50 år. För mer information om väggarna i www.praefa.com

Teknisk översikt

Material, som tekniken från PRAEFA  är baserad är expanderas lera eller lättklinker. Processen är enkel men traditionell, det är fin lera som bränns i rotorugnar vid ca 1200 ° C. Tillverkningsprocessen involverar lagringen  direkt efter extraktion – den så kallade ”åldrandet”. Sedan följt av fragmentering och segregering med vatten. Inga tillsatser appliceras i processen.

Vid brännings- expanderingsprocessen, produceras små klot med en hård keramisk yta och porös insida. Tillverkningsprocessen av expanderad lera producerar inget avfall.

Sammantaget så är materialet obrännbart, kemiskt resistent, okänsligt för frost och brand och kan inte angripas av mögel, svamp, insekter eller gnagare samt har en mycket bra isoleringsförmåga.

Keramiska väggar av lättklinker från

 • består av 75% av expanderad lera, 15% sand och 10% av cement,  cementen tjänar endast som  bindemedel,
 • har en helt slät insida på väggarna, som behöver putsas,
 • Den höga prefabriceringsgraden ger ett snabbt montage där våra kompletteringsarbeten snabbt kan fortsätta,
 • Expanderad lera – lättklinker ger ett optimalt inomhus klimat genom att väggen kan absorbera och avge naturligt den fuktighet som måste finnas i en sund inomhusmiljö.
 • Tyngden i elementen ger en bra ljudisolering.
 • Väggarna är täckta av en 50-års garanti.

Fördelarna med keramiska hus i expanderad lera – lättklinker från EXPOHUS:

 • Den höga prefabriceringsgraden ger Dig ett snabbt hem från det att beslutet är tagit tills Ni kan flytta in.
 • Minimerade uttorkningstider – det finns murning eller putsning
 • Väggarna kommer färdiga från fabrik med tomrör och tomdosor samt ursparingar för övriga installationer
 • Utmärkt värmeisolering – genom sin tyng har väggarna en bra värmelagringsförmåga och inga snabba temperaturskiftningar sker i huset
 • Tål fukt,
 • god motståndskraft mot frost,
 • röt- mögelbeständighet,
 • perfekt ljudabsorption – på grund av den kompakta tunga konstruktionen  och sammangjutna anslutningar har väggarna  en hög ljudisolering,
 • brandmotstånd – väggarna är helt obrännbara

Stenhus från EXPOHUS blir ett hem där en frisk, varm och ekologiskt klimat råder